Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc
 » Thủ Thuật Tổng Hợp » Thủ Thuật Dành Cho Forum » Code [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Sat Sep 21, 2013 10:03 am

#1
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17671
Cảm ơn : 4056
default [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Hàng 1: Cấm click Ctrl, chuột phải, trái, và toàn bộ... toàn bộ bàn phím ấy
Code:

<script language="JavaScript">

//Fixed
//No Leaking!

var isnn,isie
if(navigator.appName=='Microsoft Internet Explorer') //check the browser version
{  isie=true }

if(navigator.appName=='Netscape')
{  isnn=true }

function right(e) //to stop anyone using the right click mouse button
{
  function ejs_nodroit() { alert('Blocked!');
return(false); } document.oncontextmenu = ejs_nodroit;
      return true;
}
//to stop Ctrl and Alt keys:
function key(k)
{
  if(isie) {
      if(event.keyCode==17 || event.keyCode==18 || event.keyCode==93) {
        alert("Blocked")
        return false;
      }
  }

  if(isnn){
      alert("Blocked")
      return false; }
}

if (document.layers) window.captureEvents(Event.KEYPRESS);
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEUP);
document.onkeydown=key;
document.onmousedown=right;
document.onmouseup=right;
window.document.layers=right;
</script>
Hàng 2: Tương tự nhưng đơn giản hơn:
Code:
<body oncontextmenu="return false"</body>
Trả lời chủ đề này
Admin

on Sat Sep 21, 2013 10:04 am

#2
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17671
Cảm ơn : 4056
default Re: [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Hàng 3: Không cho click chuột trái cười lớn=> Hết bấm dc cái gì trongforum Cười nghiêng ng
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">
function click() {
if (event.button==1) {
alert("Làm gì thế?");
}
}
document.onmousedown=click
// -->
</script>
Hàng 4: không hiện gì cả (đối với thành viên còn khách thì chịu )
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><style>body {display:none!important;}</style><!-- END switch_user_logged_in -->Khách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này
Admin

on Sat Sep 21, 2013 10:05 am

#3
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17671
Cảm ơn : 4056
default Re: [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Hàng 5: Reset again  

Code:
<meta http-equiv='refresh' content="0; url=/">
Hàng 6: Ẩn chuột! Oh yeah, member phải mò rồi  


Code:
body {cursor:none!important;}
Hàng 7: Big font  

Code:
body {font-size:999px;}Khách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này
Admin

on Sat Sep 21, 2013 10:06 am

#4
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17671
Cảm ơn : 4056
default Re: [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Hàng 8: Mờ forum  

Code:
body {opacity:0.1;}
Hàng 9: Không cho scroll kéo lên kéo xuống  


Code:
body {overflow-x: hidden;
overflow-y: hidden;}
Hàng 10: Cận thị  

Code:
body {font-size:1px;}Khách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này
Admin

on Sat Sep 21, 2013 10:07 am

#5
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17671
Cảm ơn : 4056
default Re: [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Hàng thứ 11: Ẩn main  

Code:
#main-content {display:none;}
Hàng thứ 12: Hàng tuyết rơi bao trắng màn hình éo thấy cái gì nữa  


Code:
<!-- Start Hiệu ứng hoa, lá, tuyết rơi,... cho blog --><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowsrc="http://i72.servimg.com/u/f72/15/64/85/86/tuyetr10.png" // Thay Link hình của bạn vào đây
var no = 999; // Số ảnh rơi trên blog
var hidesnowtime = 9999999; // Số giây ảnh biến mất sau khi rơi
var snowdistance = "windowheight"; // Có thể thay đổi giá trị pageheight thành pageheight
///////////Stop Config//////////////////////////////////
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;
function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 1000, doc_height = 1600;
if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
}
dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/20; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}}}
function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/20;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px"; }
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);}
function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility= "hidden"}
if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)}
//]]>
</script>
<!--stop Hiệu ứng tuyết rơi -->


Khuyến cáo chỉ những cao thủ pro chán sống hoặc bảo vệ thông tin cá nhân  
Nguồn : CPKhách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này
Sponsored content

Sponsored contentdefault Re: [Share] Những code gây ức chế cho nạn nhân

Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá