Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc
 » Thủ Thuật Tổng Hợp » Thủ Thuật Dành Cho Forum » Code [PUNBB] Editar Avatar - version 0.1

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Tue Jan 21, 2014 12:17 pm

#1
  • Admin

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17876
Cảm ơn : 4056
default [PUNBB] Editar Avatar - version 0.1


vào profile_add_body tìm và xóa
Xóa <!-- BEGIN switch_avatar_block -->
.......................
đến <!-- END switch_avatar_block -->
Thay bằng code này
Code:
<!-- BEGIN switch_avatar_block -->
 <style>
.uploadavatargb ,.miavatarpro {
    -webkit-user-select: none;  -khtml-user-select: none;  -o-user-select: none;  user-select: none;
    cursor: auto;
}
.infopro {
    border-bottom: 2px solid #6AA500;
    padding: 20px;
    background: #E5FFD8;
    font: bold 13px 'Trebuchet MS'verdana;
    color: #08A510;
    text-shadow: 0 1px 0 #E3FFDA;
}
#macroavatar {
    background: #FFFAD2;
    text-align: center;
border-bottom: 2px solid #FF8F00;}
#macroavatar .miavatarpro img {
    width: 150px;
    height: 150px;
    transition: all 0.4s ease 0s;  -o-transition: all 0.4s ease 0s;  -ms-transition: all 0.4s ease 0s;  -moz-transition: all 0.4s ease 0s;  -webkit-transition: all 0.4s ease 0s;
    border: 5px solid #FFF;  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35);  margin: 2px 2px 7px 2px;
}
.miavatarpro {   
    padding: 15px;
    transition: all 0.4s ease 0s;  -o-transition: all 0.4s ease 0s;  -ms-transition: all 0.4s ease 0s;  -moz-transition: all 0.4s ease 0s;  -webkit-transition: all 0.4s ease 0s;
}
.textupload {
font-weight: bold;
padding: 10px;
border-radius: 3px 3px 0px 0px;
margin: -2px;
background-color: #F3F3F3;
border-bottom: 1px dashed #E9E9E9!important;
border: 2px dashed #DDD;
margin-bottom: 2px;
}
.uploadavatarpro .uploadavatar {
    cursor: pointer;
    padding: 24px 101px;
}
.miavatarpro img:hover {
    transform: scale(1.15); 
    -o-transform: scale(1.15); 
    -ms-transform: scale(1.15); 
    -moz-transform: scale(1.15); 
    -webkit-transform: scale(1.15);  transition: all 0.4s ease 0s;  -o-transition: all 0.4s ease 0s;  -ms-transition: all 0.4s ease 0s;  -moz-transition: all 0.4s ease 0s;  -webkit-transition: all 0.4s ease 0s;  -webkit-backface-visibility: hidden;
}
.miavatarpro > img:hover + #textpoup {
    opacity: 1;
    z-index: 1;
    -webkit-transition: 0.5s;  -moz-transition-duration: 0.5s;  -htm-transition-duration: 0.5s;
}
#textpoup {
    position: absolute;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.69);
    margin-left: -168px;
    padding: 10px;
    width: 152px;
    margin-top: -4px;
    color: white;
    font: bold 13px helvetica , arial;
    text-shadow: 0 1px 0 black;
    z-index: -1;
    box-shadow: 0 1px 0px rgba(255, 253, 253, 0.2);
    text-align: center;
    opacity: 0;
    -webkit-transition: 0.3s; 
    -moz-transition-duration: 0.3s; 
    -htm-transition-duration: 0.3s;
}
.inputremotead {
color: #929292;
font-size: 14px;
font-family: sans-serif;
font-weight: bold;
text-align: center;
}
.remoteinput { 
    text-align: center;
    padding-bottom: 20px;
}
.uploadavatargb {
    border: 2px dashed #DDD;
    border-radius: 3px;  margin: 24px 10px;
    color: #8A8A8A;
    text-align: center;
    font-size: 14px;
    padding: 4px 0;
    padding-top: 0px;
}
.or {
    border-bottom: 2px solid #A2ABAC;
    margin: 10px;
}
.or #ortext {
    background: white;
    position: relative;
    top: 7px;
    padding: 2px 10px;
}
.remoteinput .inputbox {
    width: 500px;
    margin: 10px 4px;
}
.remoteinput .warning {
    width: 300px;
    height: 32px;
    display: block;
    text-align: left;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.81);
    border-radius: 3px;
    padding: 3px 10px;
    box-shadow: 0px 0px 0px 1px#020202 inset;
    margin: auto;
    color: #FFFFFF;
    text-shadow: 0 1px 0 #803800;
    padding-bottom: 15px;
    font: italic 11px helvetica;
    opacity: 0;
    -webkit-transition: 0.3s;  -moz-transition-duration: 0.3s;  -htm-transition-duration: 0.3s;
}
.remoteinput .warning::before {
    display: block;  height: 0; 
    content: " "; 
    position: relative;    width: 0; 
    top: -9px;
    left: 50%;
    border-left: 6px solid rgba(0, 0, 0, 0); 
    border-right: 6px solid rgba(0, 0, 0, 0); 
    border-bottom: 6px solid #000000;   
opacity:0;
    -webkit-transition: 0.3s;  -moz-transition-duration: 0.3s;  -htm-transition-duration: 0.3s;
}
.uploadavatarpro .uploadavatar:hover {
    background: #F1F1F1;
}
.remoteinput .inputbox:focus + .warning, .remoteinput .inputbox:focus +.warning::before, .remoteinput .inputbox:hover +.warning::before, .remoteinput .inputbox:hover + .warning{
    opacity: 1;
                  }
                  </style>
                 
                  <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_AVATAR_PANEL}</h1></div>
 <div class="main-content frm">
 <p class="infopro">{L_AVATAR_EXPLAIN}</p>
 <div class="macroleft">
 <div id="macroavatar">
 
                        <div class="miavatarpro">{AVATAR}
                          <span id="textpoup">Avatar đang sử dụng</span></div>
 </div>
 <div class="uploadavatargb">
                          <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
 <div class="subiravatar">
 <div class="textupload">Chọn ảnh từ máy tính của bạn</div>
                          <div class="uploadavatarpro"><input type="file" name="avatar" class="uploadavatar" /></div>
 </div>
 <!-- END switch_avatar_local_upload -->
 <div class="or"><span id="ortext">OR</span></div>
                          <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
 <div class="remoteipload">
 <div class="inputremotead">Url avatar (Ví dụ: http://r13.imgfast.net/users/1317/45/26/16/avatars/1-36.jpg)</div>
 <div class="remoteinput">
                                  <input type="text" placeholder="Nhập URLs ảnh bạn muốn tải lên" autocomplete="off" name="avatarremoteurl" class="inputbox" />
 <span class="warning">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span>
 </div>
 </div>
                          <!-- END switch_avatar_remote_link --></div>
 </div>
 <!-- END switch_avatar_block -->
Nguồn : web gì gì nc ngoài ấy quên tên rồi @@
việt hóa by bucnongKhách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá