Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Tue Jan 21, 2014 12:02 pm

#1
  • Admin

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17876
Cảm ơn : 4056
default [share] code memberlist_body

tác giả : Juskteez
có trong skin gì đó mà hum trước vô tình thấy, rồi vô tình tách nó ra, nhưng nói chung là của bác Juskteez
cách làm:
thay toàn bộ temp memberlist_body bằng code sau
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
  </p>
</div>

<div class="main frm">

  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <div class="paged-head clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  </div>
  <!-- END switch_pagination -->

  <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
  </div>

  <div class="main-content">
      <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
      <fieldset class="frm-set multi">
        <dl>
            <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
            <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
            <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
        </dl>
        <dl>
            <dt>{L_ORDER}</dt>
            <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
        </dl>

        <div class="frm-buttons">
            {S_HIDDEN_SID}
            <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
        </div>
      </fieldset>
      </form>

      <fieldset class="frm-set clearfix">
        <div class="frm-form">
            <div class="member-block">
                                                          <!-- BEGIN memberrow -->
                                                          <div class="mini-member">
                                                            <span class="mini-box-push"></span>
                                                            <span id="mem-title">{memberrow.USERNAME}</span>
                                                            <a class="gen avatar-link" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}</a>
                                                            <div class="this-info">
                                                              Ngày tham gia: {memberrow.JOINED}<br/>
                                                              Bài viết: {memberrow.POSTS}<br/>
                                                              Năng khiếu: {memberrow.INTERESTS}<br/>
                                                                <!-- BEGIN switch_td_group -->
                        Nhóm: {memberrow.GROUPS}
                        <!-- END switch_td_group -->
                                                              <span class="this-contact">{memberrow.PM_IMG}{memberrow.WWW_IMG}</span>
                                                            </div>
                                                            <span id="mem-lastvisit">Last visit: {memberrow.LASTVISIT}</span>
                                                          </div>
                                                          <!-- END memberrow -->
                                                          <br class="clearfloat"/>
                  <!-- BEGIN switch_no_user -->
                  <p>{switch_no_user.L_NO_USER}</p>
                  <!-- END switch_no_user -->
            </div>
        </div>
      </fieldset>
  </div>

  <div class="main-foot">
  </div>

  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  </div>
  <!-- END switch_pagination -->

</div>
<style>
.mini-member {width: 170px;height: 200px;position: relative;float:left;margin: 0 5px;}
.mini-box-push {
  position: absolute;background: white;top: 20px;bottom: 20px;right: 5px;left: 5px;
  box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.15);
} .mini-member:hover .mini-box-push {top: 0;bottom: 0;right: 0;left: 0;}
#mem-title, #mem-lastvisit {position: absolute;width: 100%;text-align: center;padding: 5px 0;opacity:0;} .mini-member:hover #mem-title, .mini-member:hover #mem-lastvisit, .mini-member:hover .this-info {opacity:1;}
#mem-lastvisit {bottom: 0;font-size:.9em;}
.avatar-link, .this-info {display: inline-block;position: absolute;left: 10px;top: 25px;}
.avatar-link img {border: none !important;height: 150px !important;width: 150px !important;}
.this-info {width: 140px;height: 140px;background: rgba(255, 255, 255, 0.5);padding: 5px;text-shadow: 0 1px 1px white;opacity:0;}
.this-info .this-contact img {
  width: auto !important;height: auto !important;border: 1px solid #8A8A8A !important;
  background: transparent !important;border-radius: 2px;box-shadow: 0 1px 1px white;margin-right:2px;
}
.member-block {background: transparent;padding: 10px;border-radius: 4px;}
.mini-box-push, #mem-title, #mem-lastvisit, .this-info {
-webkit-transition-duration: 0.2s;
-moz-transition-duration: 0.5s;
-ms-transition-duration: 0.5s;
-o-transition-duration: 0.5s;
transition-duration: 0.2s;
}</style>
xong......
cảm ơn tác giảKhách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá