Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Thu Jan 09, 2014 5:17 pm

#1
  • Admin

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17876
Cảm ơn : 4056
default Viewtopic_body vn-zoom.com (punbb)

Demo : thử rùi bít nhé Vui vẻ
Code:
<style>
  #restore{
    background:#ffefb6 none  ;
  border:1px solid #ebd27b;
  color:#3c3a22;
  line-height:16px;
  padding:8px 10px 8px 10px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
}
  #quangcao{
  width:95%;
  float:left;
  border:1px solid #ccc;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: 10px;
  height:200px;
  text-align:center;
  padding-top:50px;
  }
  .main
  {
  background-color:#fff;
  }
  /* TCAT BAR */
.tcat {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/tcatBG.gif) repeat-x top left;
  color: #fff;
  height:43px;
  clear:both;
  margin-top: 8px;
  float: left;
  border:0;
  padding:0;
  text-transform:uppercase;
  width: 100%;
}
.tcatLeft {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/tcatLeft.gif) no-repeat top left;
  height:43px;
}
.tcatRight {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/tcatRight.gif) no-repeat top right;
  height:43px;
}
.tcat2 {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/tcat2BG.gif) repeat-x top left;
}
.tcat2 .tcatLeft {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/tcat2Left.gif) no-repeat top left;
}
.tcat2 .tcatRight {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/tcat2Right.gif) no-repeat top right;
}
.tcat .forumtitle {
  font-weight:700;

}
.tcat .tcatDesc {
  font-size:11px;
  font-weight:400;
}
.tcat h2 {
  padding-left:16px;
  font: bold 15px arial, helvetica, sans-serif;
  line-height:43px;
  float:left;
  font-weight:700;
}
.tcat a:link, .tcat a:visited {
  color:#fff;
}
.tcat a:hover {

}
.tcat .tcatCollapse {
  float:right;
  position:absolute;
  top:13px;
  right:14px;
}

.theadBottom {
  background:#e3e3e3;
  height:5px;
  font-size:0;
  width: 100%;
  border-left:1px solid #cacaca;
  border-right:1px solid #cacaca;
  clear:both;
}

/* tcat Thread List Controls - Forumdisplay */
.tcat_threadlist_controls {
  float:right;
  padding-right:8px;
}
.forumdisplaypopups, #forumdisplaypopups {
  clear:both;
}
.tcat_threadlist_controls h6 {

  padding:0;
  display:block;
  font-size:11px;
}
  .posthead .postdate{
  background:#2a2a2a url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/theadBG.gif) repeat-x left top;
  clear:both;
  display:block;
  float: left;
  width: 104%;
  color:#b6b6b6;
  font:  normal 11px arial, helvetica, sans-serif;
    margin-left:-12px;
    margin-top:-7px;
    padding: 6px 0;
  border:0;
  border:0 none ;
  border-bottom:1px solid #2a2a2a;
}
.posthead a:link, .posthead a:visited {
  color:#b6b6b6;
}
.posthead a:hover {
  color:#b6b6b6;
}
  .bottomBar{
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/bottomBarBG.gif) repeat-x top left;
  height:20px;
  font-size:0;
  clear:both;
}
.bottomBarLeft {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/bottomBarLeft.gif) no-repeat top left;
  height:20px;
  font-size:0;
}
.bottomBarRight {
  background:url(http://www.vn-zoom.com/images/styles/DeFraction/style/bottomBarRight.gif) no-repeat top right;
  height:20px;
  font-size:0;
}
  #textarea_content dl dt{
  display:none
  }
</style>
<div class="main paged">
<div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
      </span>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
      </span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
  </p>
</div>
  <center> <br />  <b><a href="http://www.vn-zoom.com/f2/thong-bao-lien-he-hop-tac-tai-tro-nhan-viet-bai-pr-sticky-topic-ho-tro-seller-va-marketing-2330626.html"target="_blank"><font color="Red"; size="3">Liên hệ hợp tác , tài trợ</font></a></b>***<b><a href="http://www.vn-zoom.com/f239/vps-gia-re-chat-luong-cao-doi-tac-vdc-2531739.html"><font color="Blue" size="3">VPS chính hãng giá tốt</font></a></b>
    ***<a href="http://www.vn-zoom.com/f641/cung-cap-the-visa-internet-trustcard-va-visa-trustcard-vn-zoom-com-2528389.html"><font color="Blue" size="3"><b>KM tặng thẻ thành viên Visa VN-Zoom</b></font></a> <br /> <br /> <b><a href="http://www.wittee.vn/trang-chu" target="_blank"><font color="Blue" size="3">Áo Thun Đồng Phục Cao Cấp, chỉ từ 60.000đ [WITTEE.VN]</font></a></b> <br /> <br /> <b><a href="http://www.ftech.vn/account/link.php?id=3" target="_blank"><font color="Blue" size="3">FTECH.VN : VPS giá rẻ nhất Việt Nam - Chỉ từ 200k/tháng</font></a></b> <br />  </center>
  <br />
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div style="width:100%">
  <div id="restore">Chào mừng bạn đến với VN-ZOOM, Nếu đây là lần đầu tiên tham gia, vui lòng bấm vào đây để đăng ký thành viên    trước khi có thể gửi bài.</div>
</div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
  <br />
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
      }
  });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
   
  return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
        //]]>
        </script>
      </li>
  </ul>
</div>
<!-- END switch_plus_menu -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div style="width:100%">
  <div style="width:19%;float:right;padding-top:5px">
  <div id="quangcao">
      Quảng Cáo
    </div>
    </div>
<div style="float:left;width:80%;padding-left:5px">
  <font size="1px">
  <div class="paged-head clearfix" style="float:right">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
  </div>
  </font>
  <br />
  <br/>
  <div style="width:100%">
  <p style="float:left">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
    <br />
    <font color="blue" size="2">Đề tài:</font> {TOPIC_TITLE}
      </p>
    <font size="1px">
      <p class="h2" style="float:right">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
    </font>
    <br />
    <br />
  </div>
{POLL_DISPLAY}
  <div class="tcat"> <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse"> <div id="thread_controls" class="tcat_threadlist_controls ">
    <ul id="postlist_popups" class="postlist_popups popupgroup"> <li class="popupmenu"><h6><div style="float:right;padding-right:10px"><a class="sublinks" href="/search?search_id=activetopics"><font color="white">Gửi bài hôm nay</font></a>  <a class="sublinks" href="/search?search_id=egosearch" ><font color="white">Bài viết bạn đã trả lời</font></a>  <a class="sublinks" href="/search?search_id=unanswered"><font color="white">Bài viết chưa ai trả lời</font></a>  <a class="sublinks" href="/search?search_id=newposts"><font color="white">Bài viết bạn mới gửi</font></a>
      </div></h6></li></ul></div></div></div></div>
  <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <!-- BEGIN first_post_br -->
  </div>
      <div class="main-content topic">
        <!-- END first_post_br -->
          <div class="posthead">
                          <span class="postdate new">
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                           
                            <span style="float:right;padding-right:5px"><a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a></span>
                            <span style="float:left">{postrow.displayed.ICON}  {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</span>
                         
                          </span>
                          </div>
                   
              <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                    <div class="user-ident">
                                                    <table width="100%" style="background-color:#F5F0F0">
                                                      <tr>
                                                        <td style="float:left;width:25%">
                                                      <table align="left" width="100%">
                                                          <tr>
                                                        <td width="auto" align="right">
                                                          {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td><td style="padding-left:5px" valign="top" width="auto" align="left">{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}<br />{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</td></tr>
                                                         
                                                        </table></td>
                                                    <td style="float:right;width:75%">
                                                     
                                                  <div style="width:100%">
                        <div class="user-basic-info" style="float:right"> 
                                                                  <!-- BEGIN profile_field -->
                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                        </div>
                    </div>
                    </td>
                                                      </tr>
                  </table>
                                               
                                                          <div style="border:1px solid #ccc;width:100%"></div>
               
                  <div class="post-entry" style="background-color:#fff">
                    <div class="entry-content">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                          <!-- END switch_vote -->

                          <!-- BEGIN switch_bar -->
                          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_plus -->

                              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_minus -->
                          </div>
                          <!-- END switch_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                          <!-- END switch_no_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                          <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                        <div>
                          <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                      <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                                                 
                          <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                          {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                                                         
                    </div>
                  </div>
              </div>
                                           
<!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
       
              <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">
                  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
              </div>
              <!-- END switch_signature -->
                                                  <p style="width:100%;">
  <table width="100%" style="background-color:#ccc;">
  <tr>
    <td style="float:left;width:20%">
    </td>
    <td style="float:right;width:80%">
      <div style="float:right;padding-right:10px;">
      <a href="#quickreply"><img src="http://210.211.108.204/images/styles/DeFraction/buttons/reply_40b.png" alt="Trả Lời Nhanh" /> Trả lời    </a>||
      <a href="/post?p=3861&mode=quote">  Trả Lời Với Trích Dẫn</a></div></td>
   
    </tr>
  </table>
                                                  </p>
            </div>
        </div>
        <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
  </div>

  <div class="bottomBar"><div class="bottomBarLeft"><div class="bottomBarRight"> </div></div></div>

  <a name="bottomtitle"></a>

  <div class="paged-foot" style="border:0px">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  <br />
          <br />
<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  <div class="main-content clearfix">
      <!-- BEGIN link -->
      » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
  </div>
</div>
         
<!-- END promot_trafic -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->

<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
</div>
<div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
      <div id="stats">
        <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
  </div>
</div>
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
</div>
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
  <style>#textarea_content dd{margin-left:0!important}input[type="reset"],input[type="submit"]{float:none!important}#smilies_categ{padding:10px 0}#smiley-box{border:3px dotted #0C5A89;padding:5px;width:100%!important}div.posting-block{border:3px dotted #207B0D;float:left;margin-right:-3px;margin-top:7px;padding:0 0 0 10px;width:100%}div.posting-block #text_editor_iframe,div.posting-block
    #text_editor_textarea{height:370px!important;width:100%!important}#text_editor_controls{margin:0!important;width:100%!important}#quick_reply .frm-buttons{text-align:center}button.button2,input.button2{background:none repeat scroll 0 0 #D0D0D0;border:1px outset #B0B0B0;color:#000;cursor:pointer;font-size:11px!important;height:25px!important;padding:1px 2px!important;vertical-align:middle!important;width:auto!important}</style>Khách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá