Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo - Esc
 » Thủ Thuật Tổng Hợp » Thủ Thuật Dành Cho Forum » Code share code trái tim bay lơ lửng

Thích bài này? Bài trướcBài sau

Admin

on Mon Oct 21, 2013 6:56 pm

#1
  • avatar

AdminAdministrator
Xem lý lịch thành viên http://vngame-vip.forumvi.com
Administrator
Gia nhập : 12/09/2013
Tổng số bài gửi : 999
Đồng vàng : 17691
Cảm ơn : 4056
default share code trái tim bay lơ lửng

Code :
Code:
<script type="text/javascript">
var vmin=2;
var vmax=5;
var vr=2;
var timer1;
function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function Chip(chipname,width,height){
 this.named=chipname;
 this.vx=vmin+vmax*Math.random();
 this.vy=vmin+vmax*Math.random();
 this.w=width+20;
 this.h=height;
 this.xx=0;
 this.yy=0;
 this.timer1=null;
}
function movechip(chipname){
if (document.getElementById){
eval("chip="+chipname);
  if (window.innerWidth || window.opera){
      pageX=window.pageXOffset;
    pageW=window.innerWidth-40;
    pageY=window.pageYOffset;
    pageH=window.innerHeight-20;
    }
  else if (document.body){
      pageX=iecompattest().scrollLeft;
    pageW=iecompattest().offsetWidth-40;
    pageY=iecompattest().scrollTop;
    pageH=iecompattest().offsetHeight-20;
    }
  chip.xx=chip.xx+chip.vx;
  chip.yy=chip.yy+chip.vy;
  chip.vx+=vr*(Math.random()-0.5);
  chip.vy+=vr*(Math.random()-0.5);
  if(chip.vx>(vmax+vmin))  chip.vx=(vmax+vmin)*2-chip.vx;
  if(chip.vx<(-vmax-vmin)) chip.vx=(-vmax-vmin)*2-chip.vx;
  if(chip.vy>(vmax+vmin))  chip.vy=(vmax+vmin)*2-chip.vy;
  if(chip.vy<(-vmax-vmin)) chip.vy=(-vmax-vmin)*2-chip.vy;
  if(chip.xx<=pageX){
        chip.xx=pageX;
      chip.vx=vmin+vmax*Math.random();
    }
  if(chip.xx>=pageX+pageW-chip.w){
        chip.xx=pageX+pageW-chip.w;
      chip.vx=-vmin-vmax*Math.random();
    }
  if(chip.yy<=pageY)
    {chip.yy=pageY;
      chip.vy=vmin+vmax*Math.random();
    }
  if(chip.yy>=pageY+pageH-chip.h)
    {chip.yy=pageY+pageH-chip.h;
      chip.vy=-vmin-vmax*Math.random();
    }
document.getElementById(chip.named).style.left=chip.xx+"px";
document.getElementById(chip.named).style.top=chip.yy+"px";
  chip.timer1=setTimeout("movechip('"+chip.named+"')",100);
  }
}
</script>
<script type="text/javascript">
var flyimage1, flyimage2, flyimage3, flyimage4, flyimage5, flyimage6
function pagestart(){
 flyimage1=new Chip("flyimage1",47,68);
 flyimage2=new Chip("flyimage2",47,68);
 flyimage3=new Chip("flyimage3",47,68);
 flyimage4=new Chip("flyimage4",47,68);
 flyimage5=new Chip("flyimage5",47,68);
 flyimage6=new Chip("flyimage6",47,68);
movechip("flyimage1");
movechip("flyimage2");
movechip("flyimage3");
movechip("flyimage4");
movechip("flyimage5");
movechip("flyimage6");
}
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", pagestart, true)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", pagestart)
else if (document.getElementById)
window.onload=pagestart
</script><DIV ID="flyimage1" STYLE="position:absolute; left: -500px; width:47; height:68;">
<IMG SRC="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/valent11.gif" BORDER=0>
</DIV><DIV ID="flyimage2" STYLE="position:absolute; left: -500px; width:47; height:68;">
<IMG SRC="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/valent11.gif" BORDER=0>
</DIV><DIV ID="flyimage3" STYLE="position:absolute; left: -500px; width:47; height:68;">
<IMG SRC="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/valent11.gif" BORDER=0>
</DIV><DIV ID="flyimage4" STYLE="position:absolute; left: -500px; width:47; height:68;">
<IMG SRC="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/valent11.gif" BORDER=0>
</DIV><DIV ID="flyimage5" STYLE="position:absolute; left: -500px; width:47; height:68;">
<IMG SRC="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/valent11.gif" BORDER=0>
</DIV><DIV ID="flyimage6" STYLE="position:absolute; left: -500px; width:47; height:68;">
<IMG SRC="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/valent11.gif" BORDER=0>
</DIV>Khách viếng thăm ơi !! Nhớ ấn nút  cho —Admin—  Nha.

đuổi theo Khách viếng thăm <-----  Có  Ko Cười ngoác miệngCười ngoác miệng
Trả lời chủ đề này

Điện thoại: 050077777777777777 - Email: trihaivippro258@gmail.com - Yahoo: trihaivip_258@yahoo.com - Bảng báo giá